top of page
Logopedie voor kinderen en volwassenen
mond_animatie
Praktijkhuisregels bij logopedie Jill

Logopedie Jill praktijkhuisregels

Bereikbaarheid

Je kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00uur. Bel of e-mail naar jouw behandelend logopedist of naar 06-81815693, info@logopediejill.nl.

Bij geen gehoor, laat aub een bericht achter.

 

Afmeldingen

De behandelingen bij Logopedie Jill vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor een afspraak op maandag betekent dat op vrijdag vóór 17.00 uur. Dit kan telefonisch of via de mail. Als je jouw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, zullen wij u de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Ben je te laat met afzeggen, dan wordt er € 44,- bij je in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de verzekeringsmaatschappij. 

 

Continuïteit

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt voor waarneming bij ziekte, vakantie en/of studieverlof. Wij werken bij Logopedie Jill met meerdere logopedisten. Mocht een van ons onverhoopt (een langere periode) afwezig zijn, dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is zal er een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

 

Stagiaires

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Het kan dus gebeuren dat er een stagiaire in de praktijk aanwezig is. Indien je er bezwaar tegen hebt dat de stagiaire bij jouw behandeling aanwezig is, kun je dit bij de logopedist kenbaar maken. Hier zal dan rekening mee worden gehouden.

 

Klantervaringsonderzoek
Logopedie Jill is geïnteresseerd in jouw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een klantervaringsonderzoek uit. Na afloop van de behandeling vragen wij of je mee wil doen. Alleen met jouw toestemming ontvang je een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Zorg-DNA. Zorg-DNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Zorg-DNA nodigt je per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem en jouw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Wij kunnen niet zien wat je hebt ingevuld.

 

Kwaliteit

Binnen Logopedie Jill vinden wij de kwaliteit van handelen zeer belangrijk. Om dit te bereiken nemen we ieder jaar deel aan na- en bijscholing. Ook is er regelmatig overleg tussen de logopedisten en anderen die voor het zorgproces belangrijk zijn op intern, lokaal en regionaal niveau. Tenslotte nemen de logopedisten deel aan een kwaliteitskring. Een logopedist moet aan verschillende eisen voldoen. Deze kunt je lezen onder beroepscode. De praktijk wordt ook getoetst of het aan de eisen voor de kwaliteit van handelen voldoet. Hierbij wordt een steekproef gehouden onder de dossiers. Indien je er bezwaar tegen hebt dat jouw dossier hiervoor gekozen wordt, kun je dit kenbaar maken bij jouw logopedist.

 

Klachten

Logopedie Jill hoopt van harte dat onze behandeling aan jouw wensen voldoet. Toch kan er soms iets mis gaan. Dan horen we dat graag van je. En ben je niet tevreden? Neem dan contact op met jouw behandeld logopedist of de praktijkhoudster Jill op ’t Hoog. Dan praten we er samen over en komen we tot een oplossing. We willen graag dat je tevreden bent. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtengeschillenregeling. Lees hier de klachtenprocedure.

 

Privacy

(op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming) Jouw privacy is belangrijk. Wij hebben een Privacy Policy opgesteld.

 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren (en dus ook de logopedist), op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, verplicht om een meldcode te hanteren.

 

Beroepscode

In het onderstaande document staan de regels beschreven die door verschillende wetten aan een logopedist worden gesteld.

1. Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

2. Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

3. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

4. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

5. Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

6. Zorgverzekeringswet (Zvw)

bottom of page