top of page

Adem

De meeste mensen denken nooit over hun ademhaling na, behalve misschien tijdens een verkoudheid of nadat ze een sprintje moesten trekken om de bus of trein te halen. Bij goed ademen gebruik je de borstkas, luchtpijp, longen en buikspieren. Doe je dit niet goed, dan kun je gaan hyperventileren, het benauwd krijgen, of zelfs stem- en longproblemen krijgen. Problemen met je ademhaling voel je vaak op je borst. We leren je een goede ademtechniek aan, met een goede adem-stemkoppeling, waardoor je beter en ontspannen kunt ademen.

 

Hyperventilatie

Van een hyperventilatie-aanval kun je behoorlijk schrikken. Het gevoel dat je geen lucht meer krijgt vergroot de angst. Er bestaan twee vormen van hyperventilatie: de acute en de chronische vorm. De acute vorm is bij veel mensen het meest bekend, maar de chronische vorm komt veel vaker voor. Bij deze vorm heb je tijdens een langere periode een versnelde ademhaling. Als je hyperventileert neem je te veel zuurstof op en verwijder je te veel CO2. Omdat de samenstelling van je bloed verandert, ontstaan klachten. De symptomen verschillen per persoon. Veel voorkomende symptomen zijn: duizeligheid, misselijkheid, flauwvallen, pijn op de borst of tintelingen rond de mond en handen. Acute hyperventilatie kan veroorzaakt worden door angst- of paniekaanvallen of een te hoge inspanning. Chronische hyperventilatie wordt meestal veroorzaakt door stress, spanningen of psychische druk.

Wanneer je (één van) bovengenoemde symptomen herkent en ze jou beperken in je dagelijks leven is het goed om een logopedist in te schakelen. Logopedie richt zich op een ontspannen ademhaling en geeft handvatten hoe je bijvoorbeeld tijdens een aanval weer rustig kunt worden.

 

 

COPD en astma

Bij astma of COPD zijn longblaasjes beschadigd of bronchiën chronisch ontstoken. De longen zijn erg gevoelig voor bepaalde prikkels zoals rook, huisdieren of fysieke inspanning. Je krijgt last van meer slijmaanmaak en irritaties aan de luchtwegen en dat zorgt voor kortademigheid en benauwdheid. Ook veelvuldig hoesten kan een symptoom zijn. Logopedie draagt bij aan het verbeteren van jouw kwaliteit van leven als COPD- of astmapatiënten. We kunnen COPD en astma niet genezen, maar wel de belemmeringen die je ervaart verminderen.

Specialisme adem bij volwassenen
Logopedie Jill spraak
Logopedie Jill stem
Logopedie Jill taal
Logopedie Jill adem
Logopedie Jill slikken
bottom of page