top of page

Taal

Ieder kind leert (een eerste of latere) taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft vergeleken met leeftijdgenootjes, kan er sprake zijn van een probleem in de taalontwikkeling. Je kind moet kunnen horen en verstaan wat iemand zegt en vervolgens ook begrijpen wat er wordt gezegd. Taal is een complex samenspel van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw. Een probleem in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod, doordat het kind thuis een andere taal spreekt dan op school. Ook een meertalige opvoeding kan, hoe goed bedoeld ook, voor problemen zorgen.

 
Diagnose TOS
Heeft je kind de diagnose TOS (taalontwikkelingsstoornis) dan is dat een ‘aandoening’ die nooit meer weg gaat. Maar we kunnen je kind wel leren om ermee om te gaan. Daarvoor bieden we diverse therapievormen aan. Je kunt met je kind al op jonge leeftijd (vanaf ca. anderhalf jaar) bij ons terecht wanneer de spraaktaalontwikkeling niet voldoende op gang komt. We kunnen de taalgevoelige periode (0 tot 6 jaar) dan optimaal benutten. Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering van de klachten.
 
 
Dyslexie
Dyslexie is een complex taalprobleem. Kinderen (en volwassenen) met dyslexie hebben hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Het is een aangeboren probleem en we kunnen het niet voorkomen of genezen. Wel kunnen we je kind helpen met het beperken van de gevolgen. Door speelse oefeningen met de ‘taal in blokjes’ methode bijvoorbeeld. Taal in blokjes helpt leerlingen met lezen en spellen door te laten zien hoe een taal in elkaar zit. We gebruiken kleurcodes voor klanken, daardoor onthouden kinderen de taalregels beter.
 

Specialisme Taal bij kinderen
Kinderen_spraak
Kinderen_stem
Kinderen_taal
Kinderen_mondgedrag
Kinderen_slikken
bottom of page